Tarieven

Op de pagina Tarieven vindt u informatie over de kosten van een behandeling.

Standaardprijslijst GBGGZ 2021

Ingangsdatum: 1 januari 2021

NB Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Prestatie Inhoud (indicatief) Tarief *
Kort 1-4 sessies + indirecte tijd € 522,13
Middel 1-7 sessies + indirecte tijd € 885,01
Intensief 1-11 sessies + indirecte tijd € 1.434,96
Chronisch 1-10 sessies + indirecte tijd € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject 2 sessies + indirecte tijd € 228,04
OVP niet-basispakketzorg consult ** € 114,41

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

** Onverzekerde Prestatie: in geval van zorg die niet binnen het Basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het betreft hier, bij uitzondering, een prijs per consult (45 min. gesprekstijd).

Alle behandelingen worden in hun geheel geboden door hoofdbehandelaars Drs. R.I. Jongbloets en/of Drs. P.M. Sanders.