Crisis

Op de pagina Crisis kunt u lezen wat u kunt doen in geval van een crisissituatie.

Crisis

Als kleine vrijgevestigde praktijk beschikken wij niet over een crisisdienst of andere opvang.

Hierdoor kunnen wij dan ook onvoldoende zorg bieden voor mensen die vaak in crisis komen, waardoor bij grote crisis-gevoeligheid een instelling met een crisisdienst u beter van dienst kan zijn.

Als u bij ons in behandeling bent en wij niet direct bereikbaar zijn en u heeft onmiddellijk behoefte aan contact met een hulpverlener, dan kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zo nodig kunnen zij de crisisdienst inschakelen.

Spoedpost Roermond
Notenboomlaan 60
6042 AW Roermond
0475 771 771 (enkel op afspraak)

Spoedpost Weert
Begijnenhofstraat 36
6001 BH Weert
0495 677 677 (enkel op afspraak)