Procedure

Op de pagina Procedure kunt u lezen over de gang van zaken bij de Praktijk voor Psychologie: van intake tot geheimhouding en klachtenregeling.

Onze praktijk in Herten

Intake

Het eerste gesprek is bedoeld om uw problemen en klachten goed in kaart te krijgen. Uw psycholoog zal u vragen stellen over uw huidige situatie, achtergrond en natuurlijk de problemen die op dat moment spelen en waar u last van hebt.

Wanneer duidelijk is geworden wat er speelt, kan op grond hiervan een plan van aanpak (zogenaamd behandelplan) bepaald worden. Hierin komen u en de behandelaar overeen wat het doel zal zijn van de therapie en wat gedaan kan worden om dit doel te bereiken en voor welk behandeltraject gekozen wordt.

Behandeling

Afhankelijk van het behandelplan wordt er gekozen voor een behandeltraject (GBGGZ of SGGZ). Het overgrote deel van de behandelingen vallen onder de GBGGZ en zullen doorgaans kortdurend en klachtgericht zijn.

Kortdurend wil zeggen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Met klachtgericht bedoelen we dat de behandeling zich in de eerste plaats zal richten op vermindering van de klachten die een cliënt in het heden ondervindt.

Werkwijze

Onze aanpak is generalistisch, wat in de praktijk wil zeggen dat wordt gekeken welke behandelwijze het beste aansluit bij u als persoon, bij uw klachten en bij uw wensen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met inzichten vanuit de wetenschap; wanneer een behandeling voor een bepaald probleem effectief is gebleken, zal deze methode bij voorkeur worden gebruikt. Cognitieve Gedragstherapie, Cliëntgerichte Psychotherapie en EMDR zijn onder andere door ons gebruikte behandelmethoden.

Meer info

Een afspraak maken of afzeggen en de kosten

Geheimhoudingsplicht en klachtenregeling

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

Omzetplafonds Zorgverzekeraars

ROM-vragenlijsten

Vakantie waarneming