Procedure

Op de pagina Procedure kunt u lezen over de gang van zaken bij de Praktijk voor Psychologie: van intake tot geheimhouding en klachtenregeling.

ROM-vragenlijsten

Om meer zicht te krijgen op de effecten van onze behandelingen en de mate van tevredenheid van onze cliŽnten zullen wij aan u vragen om gedurende het traject verschillende vragenlijsten in te vullen.

Vůůr aanvang van de behandeling of na het eerste gesprek zal gevraagd worden om een of meer vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zullen ook samen met een evaluatie vragenlijst worden afgenomen wanneer de behandeling is afgesloten. Wanneer de behandeling langer duurt worden deze vragenlijsten ook tussentijds afgenomen en wordt de behandeling in een gesprek geŽvalueerd, ook met behulp van de resultaten van deze vragenlijsten.

De bedoeling van deze vragenlijsten is om een indruk te krijgen van de resultaten van en uw tevredenheid over de behandeling. In de contracten met de zorgverzekeraars is het afnemen van vragenlijsten opgenomen als een voorwaarde. De zorgverzekeraar krijgt geen inzage in uw persoonlijke gegevens. De gegevens die zij krijgen zijn algemene, geanonimiseerde resultaten van de behandelingen in onze praktijk.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders binnen de Zorgverzekeringswet (curatieve ggz, generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz) verplicht ROM-data aan te leveren. De verplichting geldt voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders in de GGZ. De verplichting geldt voor behandelaren van cliŽnten ouder dan 18 jaar.

Meer info

Een afspraak maken of afzeggen en de kosten

Geheimhoudingsplicht en klachtenregeling

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

Omzetplafonds Zorgverzekeraars

ROM-vragenlijsten

Vakantie waarneming