Procedure

Op de pagina Procedure kunt u lezen over de gang van zaken bij de Praktijk voor Psychologie: van intake tot geheimhouding en klachtenregeling.

Vakantie waarneming

Tijdens onze vakantie zal een collega uit de regio als achterwacht dienen. Via de meldtekst van ons antwoordapparaat komt u te weten wie deze collega is en hoe u deze kan bereiken.
De vakantieregeling is alleen voor aangelegenheden die moeilijk kunnen wachten. Wanneer het echter directe spoed of een crisis betreft dan neemt u contact op met uw eigen huisarts of vanaf 17.00 uur en in het weekend met de huisarstenpost in uw regio.

Meer info

Een afspraak maken of afzeggen en de kosten

Geheimhoudingsplicht en klachtenregeling

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

Omzetplafonds Zorgverzekeraars

ROM-vragenlijsten

Vakantie waarneming