Procedure

Op de pagina Procedure kunt u lezen over de gang van zaken bij de Praktijk voor Psychologie: van intake tot geheimhouding en klachtenregeling.

Omzetplafonds Zorgverzekeraars

Wat is een Omzetplafond?

Ieder jaar kopen de verzekeraars zorg in bij de vrijgevestigde praktijken. Om kosten te beperken hanteren verschillende verzekeraars zeer nadrukkelijk omzetplafonds.

Een omzet plafond is een maximum budget die een zorgaanbieder toegewezen krijgt door de zorgverzekeraar om te besteden in een kalenderjaar. Dit betekent dat er een beperking is hoeveel behandeling een behandelaar maximaal kan bieden aan verzekerden van een bepaalde zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars bepalen eenzijdig de hoogte van de omzetplafonds, wij hebben daar geen inspraak in.

Wat betekent dat voor U?

Als er veel cliŽnten van een bepaalde verzekeraar in behandeling komen in de praktijk kan het omzetplafond of het zorgproduct limiet gedurende het jaar bereikt wordt. Dit kan betekenen dat er lopende het jaar cliŽnten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet in behandeling genomen kunnen worden.

CliŽnten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar ook als u een restitutiepolis heeft dan kan het zo zijn dat u toch niet altijd een vrije keuze heeft. Als de behandelaar aan het omzetplafond is gekomen van de verzekeraar, dan kan het toch voorkomen dat een cliŽnt, ondanks de vrije keuze in behandelaar, niet terecht kan.

Wat kan U doen?

1. U kunt het probleem bij de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar aankaarten. En aangeven dat het omzetmaximum u verhindert om de zorg te krijgen die u nodig heeft. Uw voorkeur kenbaar maken voor Praktijk voor Psychologie Jongbloets en uw zorgverzekeraar om een oplossing vragen.

2. U bent vanaf het begin van het nieuwe kalenderjaar welkom bij ons. Als u bereid bent om te wachten dan kunt contact met ons opnemen voor het plannen van een afspraak via telefoon: 0475-302820 of info@praktijkherten.nl

3. Als u niet kunt wachten, en niet kiest voor optie 1, dan kunt u met uw huisarts overleggen over alternatieven in verwijzing naar een psycholoog.

Let op: alleen bij keuze voor optie 1 zal het de zorgverzekeraar duidelijk worden dat er problemen zijn met de afspraken die zij met psychologen maken. Feitelijk ligt de zorgplicht bij de zorgverzekeraar. U kunt hen hieraan herinneren.

Meer info

Een afspraak maken of afzeggen en de kosten

Geheimhoudingsplicht en klachtenregeling

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

Omzetplafonds Zorgverzekeraars

ROM-vragenlijsten

Vakantie waarneming