Procedure

Op de pagina Procedure kunt u lezen over de gang van zaken bij de Praktijk voor Psychologie: van intake tot geheimhouding en klachtenregeling.

Hoe maakt u een afspraak

Na doorverwijzing (door bijv. uw huisarts) kunt u zich aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen. Er wordt dan zo snel mogelijk een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Helaas hebben wij meestal een wachttijd (neem contact met ons op voor de huidige wachttijd).

Verwijskaart

Om voor vergoeding van uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen, dient u een verwijskaart van uw huisarts in te leveren. Daarbij dient u zich bij het eerste consult te legitimeren met paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs en dient de verzekeringspas getoond te worden.

Kosten

De kosten van de GBGGZ en de SGGZ (per 1 januari 2024 genoemd het Zorgprestatiemodel) worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Met de meeste ziektekostenverzekeraars hebben wij contracten afgesloten.

Voor het zorgprestatiemodel geldt voor 2024 geen eigen bijdrage. Wel valt de zorg onder het jaarlijks verplichte eigen risico (voor 2024 minimaal € 385,00). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen verplichte eigen risico.

De geleverde zorg (prestaties) wordt aan het eind van elke maand naar de ziektekostenverzekeraar verzonden.

Lees verder: Klik hier voor onze tarieven

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met onze praktijk, dan is onze standaard prijslijst van toepassing. U krijgt dan een nota thuisgestuurd die u eerst zelf moet betalen. Vaak kunt u dan nog wel een gedeelte bij uw ziektekostenverzekeraar terugkrijgen. U kunt van te voren bij uw ziektekostenverzekeraar vragen hoeveel dat zal zijn.

Bij onverzekerde zorg, die buiten het Basispakket volgens de Zorgverzekeringswet valt, krijgt u van ons een nota. U kunt bij ons en bij uw ziektekostenverzekeraar informeren welke zorg onder onverzekerde zorg valt.

Afzeggen van afspraken

Als u verhinderd bent, verzoeken we u dat zo snel mogelijk telefonisch kenbaar te maken.

Afspraken die minder dan 48 uur vooraf worden afgezegd, worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen bij uw ziektekostenverzekeraar. Gesprekken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend van tevoren te worden afgemeld.

Meer info

Een afspraak maken of afzeggen en de kosten

Geheimhoudingsplicht en klachtenregeling

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

Omzetplafonds Zorgverzekeraars

ROM-vragenlijsten

Vakantie waarneming