Procedure

Op de pagina Procedure kunt u lezen over de gang van zaken bij de Praktijk voor Psychologie: van intake tot geheimhouding en klachtenregeling.

Uw gegevens

In verband met uw behandeling worden in deze praktijk allerlei gegevens vastgelegd zoals administratieve gegevens en gegevens met betrekking tot de behandeling. Deze zijn nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Hierin handelen wij volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO)

Tevens zijn we gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Beroepsgeheim en de huisarts

Wij als psycholoog hebben een beroepsgeheim. Voor overleg met andere disciplines dient u van te voren schriftelijk toestemming te geven. Omdat de samenwerking met de huisarts voor ons altijd belangrijk is, wordt in het intakegesprek expliciet uw toestemming gevraagd voor overleg met de huisarts.

Klachten

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over de hulp die u krijgt. Laat dit weten.

Al deze zaken kunt u met uw psycholoog bespreken. Als we er dan niet in slagen uw klacht naar tevredenheid af te handelen, kunt u zich voor klachtenbemiddeling wenden tot P3NL Klachten- en geschillenregeling, informatie voor cliënten, zie: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten

Meer info

Een afspraak maken of afzeggen en de kosten

Geheimhoudingsplicht en klachtenregeling

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

Omzetplafonds Zorgverzekeraars

ROM-vragenlijsten

Vakantie waarneming